Usługi pozycjonerskie a wykładnia prawa

Usługi pozycjonerskie a wykładnia prawa

pozycjonowanieChoć usługi optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych mają już prawie dwadzieścia lat, to jednak prawo polskie w tej dziedzinie nadal nie wypowiada się jednoznacznie.

Prawo nie określa ani jak mierzyć efekty tego typu usług, oraz na jakie podstawie dochodzić roszczeń jeśli pozycjonowanie w rozliczani za efekt nie odniosło pożądanych skutków.

Doktryna nie określiła, które działania pozycjonowania są zgodne z prawem, a które nie. Dlatego też za nielegalne uznać można tylko te stojące w sprzeczności z przepisami dotyczącymi innych dziedzin.

SEO oparte na włamach hakerskich podlegają więc ścigani z urzędu w ramach łamania prawa dotyczącego przestępstw cyfrowych, zaś depozyjonowanie traktowane jest jako szkodzenie wizerunkowi i może być karane na podstawie zgłoszenia osoby poszkodowanej.