Rozpowszechnianie plików w internecie, a prawo autorskie

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej w internecie to złożony problem.

  • Pliki multimedialne takie jak piosenki, filmy, zdjęcia, czy seriale można pobierać z sieci na własny użytek i nie stanowi to złamania prawa. Nie jest wymagana zgoda autora.

  • Inaczej jest w przypadku, gdy używa się danego pliku multimedialnego niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli uderza się w interesy twórcy wtedy jest to naruszenie prawa.

  • Rozpowszechnianie pliku bez zgody autora, jest zabronione i karane grzywna, karą ograniczenia wolności.