Poszukiwanie majątku dłużnika

Jeśli wierzyciel nie zna konkretnej wielkości majątku danego dłużnika, może zlecić określenie tego majątku komornikowi. Na mocy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy może wykonywać także i takie zlecenia.

  • Szereg przydatnych informacji i wzorów dokumentów potrzebnych podczas wizyty w kancelarii dobrego komornika sądowego, znajdziemy klikając w ten odnośnik – link.

  • Warto wiedzieć także o tym, że kosztami badania wielkości majątku dłużnika obciąża się jego samego, a nie wierzyciela.