Kto analizuje pismo ręczne

Usługa taka jak analiza pisma ręcznego powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego eksperta, takiego jak np. ten – analiza pisma ręcznego. Analiza taka prowadzona jest między innymi na zlecenie różnych instytucji państwowych, między innymi sądów.

W jakim celu wykonuje się badanie pisma ręcznego

Analiza pisma ręcznego wykonywana jest między innymi w celu:

  • potwierdzenia autentyczności pisma,
  • oceny stanu psychofizycznego autora,
  • sporządzenia portretu osobowościowego autora pisma,
  • ustalenia czasu i przestrzeni sporządzenia pisma.