Grafologia – co to takiego?

To dziedzina wiedzy, która pomaga nam określić cechy psychofizyczne danej osoby na podstawie badania jej odręcznego pisma.

– nasze pismo jest niepowtarzalne!

– nasze pismo posiada silnie zindywidualizowane cechy, które korespondują z naszą osobowością!

Metoda ta jest w pełni uznawana i spełnia wszelkie kryteria naukowości. Dlatego grafologowie są powoływani jako biegli sądowi, oczywiście jeśli posiadają właściwe uprawnienia w tym kierunku – sprawdź tu!

Na podstawie takich elementów, jak: ruch czy siła nacisku, wielkość, szerokość i odstęp liter można dowiedzieć się bardzo istotnych informacji na temat każdego z nas!