Gdy ktoś naruszył prawa do Twojego dzieła

Niezależnie od tego, jaki rodzaj sztuki uprawiasz masz pełne prawo do bycia kojarzonym ze swoją pracą oraz przede wszystkim, do pobierania opłat za jej użytkowanie. Prawa te reguluje dość jasno ustawa o ochronie własności intelektualnej. Dlatego, jeżeli uważasz, że Twoja własność intelektualna została w jakikolwiek sposób naruszona zgłoś się tutaj – własność intelektualna.

Pamiętaj, że każdy, kto zdecyduje się na wykorzystanie Twojego dzieła musi:

a) zapłacić tantiem (chyba, że dobrowolnie z niego rezygnujesz).

b) wyraźnie zaznaczyć, że jesteś autorem dzieła.